گروه معماری داتیس

مشاوره رایگان :07791570554

datisarcht@gmail.com

ساعت کاری : 8 الی 16

نمونه پروژه های طراحی نما

طراحی نما

طراحی نمای رومی

طراحی نمای رومی نمای ساختمان می تواند جزئی از خصوصیت بارز ساختمان یا حتی ساکنین آن بنا باشد. بیشترین طراحی نمای ساختمان در سبک های

جزئیات بیشتر »
طراحی نما

طراحی نمای لوکس

طراحی نمای لوکس نمای ساختمان می تواند جزئی از خصوصیت بارز ساختمان یا حتی ساکنین آن بنا باشد. بیشترین طراحی نمای ساختمان در سبک های

جزئیات بیشتر »
طراحی نما

طراحی نمای مدرن

طراحی نمای مدرن نمای ساختمان می تواند جزئی از خصوصیت بارز ساختمان یا حتی ساکنین آن بنا باشد. بیشترین طراحی نمای ساختمان در سبک های

جزئیات بیشتر »
پشتیبانی
پشتیبانی
پشتیبانی