نقشه برداری بوشهر

تعیین تراز زمین و فونداسیون

جهت اجرای فونداسیون نیاز به تعیین تراز زمین حین گودبرداری و پس از زیرسازی می باشد. کلیه این کنترل ها جهت مراحل اجرای ساختمان ضروری می باشد و از خطا ها یا کارهای بیهوده ای که هزینه اجرا را افزایش می دهد جلوگیری می نماید. انوع خدمات

بیشتر بخوانید
نقشه برداری بوشهر

نقشه تفکیکی ساختمان

از جمله مراحل اجرای ساختمان برداشت و ترسیم نقشه های تفکیکی ساختمان مطابق با پلان اجرا شده می باشد. این نقشه ها می توانند ملاک محاسبه در سطح اشغال و زیربنای ساختمان در کمسیون های ماده صد و همچنین اصلاح پروانه در شهرداری باشند. گروه معماری داتیس

بیشتر بخوانید
نقشه برداری بوشهر

پیاده کردن موقعیت ستون و فونداسیون

از مراحل اجرای ساختمان پیاده کردن پلان فونداسیون و موقعیت ستون و چاهک آسانسور می باشد. که باید مطابق با نقشه های اجرایی طرح بر روی زمین پیاده شود تا فونداسیون و ستون مطابق آن اجرا شود. انوع خدمات نقشه برداری: برداشت زمین- تعیین نقاط UTM –

بیشتر بخوانید
نقشه برداری بوشهر

پیاده کردن موقعیت ستون

از مراحل اجرای ساختمان پیاده کردن پلان فونداسیون و موقعیت ستون و چاهک آسانسور می باشد که باید مطابق با نقشه های اجرایی طرح بر روی زمین پیاده شود تا فونداسیون و ستون مطابق آن اجرا شود. انوع خدمات نقشه برداری: برداشت زمین- تعیین نقاط UTM –

بیشتر بخوانید
نقشه برداری بوشهر

کنترل تراز ستون

از جمله کنترل های لازم در مرحله اجرای ساختمان کنترل تراز ستون ها می باشد. تا چرخش محوری یا ناترازی ایجاد نشود. انوع خدمات نقشه برداری: برداشت زمین- تعیین نقاط UTM – تعیین تراز فونداسیون جهت گودبرداری- پیاده کردن آکس ستون- کنترل تراز بودن ستون – نقشه

بیشتر بخوانید
نقشه برداری برداشت زمین

برداشت زمین

برداشت زمین شامل: برداشت ، تعیین ابعاد، مساحت و شیب می باشد. انوع خدمات نقشه برداری: برداشت زمین- تعیین نقاط UTM – تعیین تراز فونداسیون جهت گودبرداری- پیاده کردن آکس ستون- کنترل تراز بودن ستون – نقشه تفکیکی زمین – فتوگرامتری با پهباد – نقشه تفکیکی ساختمان-

بیشتر بخوانید
نقشه برداری

برداشت زمین و نقشه برداری

برداشت زمین شامل: برداشت ، تعیین ابعاد، مساحت و شیب می باشد. انوع خدمات نقشه برداری: برداشت زمین- تعیین نقاط UTM – تعیین تراز فونداسیون جهت گودبرداری- پیاده کردن آکس ستون- کنترل تراز بودن ستون – نقشه تفکیکی زمین – فتوگرامتری با پهباد – نقشه تفکیکی ساختمان-

بیشتر بخوانید
چت با پشتیبانی
سلام
سلام
چطوری میتونم راهنمایتون کنم